CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Quy định và hình thức thanh toán: Tìm hiểu tại chuyên mục quy định và hình thức thanh toán tại website theo link https://congtyquyettien.vn/quy-dinh-va-hinh-thuc-thanh-toan
  2. Chính sách vận chuyển, giao nhận: Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách giao nhận vận chuyển tại website theo link https://congtyquyettien.vn/chinh-sach-van-chuyen-giao-nhan
  3. Chính sách bảo hành: Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách giao nhận vận chuyển tại website theo link https://congtyquyettien.vn/chinh-sach-bao-hanh
  4. Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền: Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách đổi trả hàng hoàn tiền tại website theo link https://congtyquyettien.vn/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien
  5. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng: Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách bảo mật thông tin tại website theo link https://congtyquyettien.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin